SciPy

scipy.special.chdtriv

scipy.special.chdtriv(p, x) = <ufunc 'chdtriv'>

Inverse to chdtr vs v

Returns the argument v such that chdtr(v, x) == p.

Previous topic

scipy.special.chdtri

Next topic

scipy.special.ndtr