SciPy

scipy.special.boxcox

scipy.special.boxcox(x, lmbda) = <ufunc 'boxcox'>

Compute the Box-Cox transformation.

The Box-Cox transformation is:

y = (x**lmbda - 1) / lmbda if lmbda != 0
  log(x)         if lmbda == 0

Returns nan if x < 0. Returns -inf if x == 0 and lmbda < 0.

Parameters:

x : array_like

Data to be transformed.

lmbda : array_like

Power parameter of the Box-Cox transform.

Returns:

y : array

Transformed data.

Notes

New in version 0.14.0.

Examples

>>> boxcox([1, 4, 10], 2.5)
array([  0.    ,  12.4    , 126.09110641])
>>> boxcox(2, [0, 1, 2])
array([ 0.69314718, 1.    , 1.5    ])

Previous topic

scipy.special.expit

Next topic

scipy.special.boxcox1p